Tiếng Việt | English

Cụm thảo luận số 2, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, lấy ý kiến đóng góp nội dung trình tại Kỳ họp thứ 8

Cập nhật 29-11-2022

Chiều 29/11, Cụm thảo luận số 2, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Long An, đơn vị huyện Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc tổ chức họp thảo luận, lấy ý kiến đóng góp nội dung trình tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh - Đặng Thanh Bình chủ trì.

Chia sẻ video