Tiếng Việt | English

Điểm tin trong tuần 12-8-2022

Cập nhật 12-08-2022

Điểm tin trong tuần 12-8-2022 với các nội dung: Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững; Long An: Tính đến cuối tháng 7/2022, thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 14.000 tỉ đồng; Bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Triển khai nhiệm vụ công tác chuyển đổi số 6 tháng cuối năm 2022; Vụ cháy nhà xưởng tại Đức Hòa không có thiệt hại về người.

Chia sẻ video