Tiếng Việt | English

Điểm tin trong tuần 20-5-2022

Cập nhật 20-05-2022

Điểm tin trong tuần 20-5-2022 với các nội dung: Hội nghị Giao ban trực tuyến đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Bí thư Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Chiểu; Vĩnh Hưng: Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các anh hùng liệt sĩ; Hội nghị thường niên giữa Thường trực HĐND tỉnh Long An với Thường trực HĐND cấp huyện lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Nghị quyết Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Khen thưởng Ban tài tử tham dự Liên hoan đờn ca tài tử Quốc gia lần III.

Chia sẻ video