Tiếng Việt | English

Long An tăng cường kiểm tra trong Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm 2022

Cập nhật 14-05-2022

Năm nay, Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh Long An triển khai chủ đề Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm (ATTP) là “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”. Theo đó, ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nông sản, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng.

Chia sẻ video