Tiếng Việt | English

Long An tổ chức Ngày hội gia đình văn hóa - thể thao tiêu biểu

Cập nhật 28-06-2022

Ngày hội gia đình văn hóa - thể thao tiêu biểu tỉnh Long An được tổ chức vào ngày 28/6 là hoạt động nhằm kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ.

Chia sẻ video