Tiếng Việt | English

17/11/2020 - 20:06

Việt Nam lại ghi nhân thêm 5 ca mắc COVID-19 đều là nhập cảnh

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 18 giờ ngày 16/11 đến 18 giờ ngày 17/11, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc