Tiếng Việt | English

20/09/2015 - 05:53

Việt Nam sắp đề cử thêm 
3 di sản tư liệu

Ba di sản tư liệu gồm: Phông phủ thống đốc Nam kỳ, 1858-1945; Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế, 1802-1945; Mộc bản Trường Lưu in sách giáo khoa ở Trường Lưu, 1758-1788.

 

Các trang châu bản triều Nguyễn đã được công nhận là Di sản tư liệu thế giới - Ảnh: L.Điền

Ba dự thảo hồ sơ này thuộc Di sản tư liệu của Việt Nam đang được xây dựng để đề cử vào danh mục Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới của UNESCO.

Tại chương trình tập huấn quốc tế về “Kinh nghiệm đề cử hồ sơ vào danh mục Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới của UNESCO” do Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước tổ chức tại TP.HCM sáng 18-9, ba dự thảo hồ sơ này được đưa ra thực hành với sự hướng dẫn của các chuyên gia nước ngoài: Rujaya Abhakorn (Thái Lan), Jan Bos (Hà Lan), Hyung Ho Suh (Hàn Quốc).

Chương trình tập huấn quy tụ 70 đại biểu trong nước đến từ các cơ quan quản lý tài liệu, thư viện, bảo tàng thuộc trung ương và địa phương. Phần lý thuyết được các chuyên gia nước ngoài trình bày bao gồm các kinh nghiệm về lựa chọn hồ sơ đề cử danh mục Di sản tư liệu thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kinh nghiệm xây dựng và bảo vệ hồ sơ tại các hội nghị của chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương...
 

Tính đến nay Việt Nam đã có bốn tư liệu được công nhận là Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới của UNESCO, đó là: Mộc bản triều Nguyễn, 82 bia đá các khoa thi tiến sĩ triều Lê - Mạc, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, Châu bản triều Nguyễn.

 

Nguồn: Lam Điền/Tuổi trẻ online

 

 

Chia sẻ bài viết