Tiếng Việt | English

21/02/2017 - 14:40

Vĩnh Châu B quyết tâm về đích nông thôn mới

Mặc dù có sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và hưởng ứng của người dân nhưng đến cuối năm 2016, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An vẫn chưa hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) theo kế hoạch. Đến nay, xã mới hoàn thành 13/19 tiêu chí. Năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Châu B nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại để sớm về đích NTM.

100% đường liên xã được thảm nhựa, bêtông hóa

Tổng nhu cầu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của Vĩnh Châu B hơn 78 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hơn 73 tỉ đồng; huy động sức dân từ hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công để làm đường giao thông nông thôn và trụ sở ấp với tổng trị giá trên 5 tỉ đồng.

Ngay sau khi có chủ trương xây dựng NTM, Vĩnh Châu B xây dựng kế hoạch, lộ trình và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Công tác tuyên truyền được tập trung, góp phần làm chuyển biến nhận thức, hành động của người dân.

Bên cạnh việc trồng cây lúa, chính quyền địa phương còn tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, thâm canh tăng vụ, tích cực đưa các giống mới, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa và bêtông hóa; 50% đường trục ấp và đường ngõ xóm được cứng hóa; 100% ấp được công nhận ấp văn hóa; trên 98% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 90% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; hệ thống đèn đường chiếu sáng về đêm được lắp đặt dọc theo trục lộ, tuyến dân cư.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định; hàng năm, Đảng bộ xã đều được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh,...

Hệ thống kênh, mương nội đồng được nạo vét, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất. Các mô hình nuôi thủy sản nước ngọt, nuôi trâu, bò vỗ béo,... góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đến nay, bình quân đạt 52 triệu đồng/người/năm.

“Qua vận động của địa phương, người dân thấy được lợi ích của chương trình xây dựng NTM nên đồng tình hưởng ứng. Các công trình phục vụ dân sinh, thủy lợi được đầu tư, tạo điều kiện cho chúng tôi đi lại, sản xuất” - anh Võ Quang Duy, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Châu B cho biết.

Hệ thống kênh mương nâng cấp giúp phát triển nông nghiệp

Theo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu B - Châu Phú Hiệp, 6 tiêu chí NTM còn lại (cơ sở vật chất văn hóa, trường học, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, y tế, môi trường và hệ thống chính trị), xã phấn đấu hoàn thành trong năm 2017. Tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, xây dựng trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng cần có nguồn vốn lớn, ngoài khả năng của địa phương, rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, huyện.

Trong chặng đường xây dựng NTM đòi hỏi sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của người dân xã Vĩnh Châu B. Ngoài ra, cũng cần có sự giúp đỡ, hỗ trợ từ phía huyện và tỉnh trong thực hiện các tiêu chí khó để Vĩnh Châu B đạt xã NTM đúng kế hoạch, góp phần phát triển toàn diện và bền vững./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết