Tiếng Việt | English

26/03/2019 - 19:18

Vĩnh Châu B về đích nông thôn mới

Xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới thấp nhưng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực, đồng thuận của người dân, sau 6 năm thực hiện (2013-2018) đến nay, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, đạt 19/19 tiêu chí (TC)NTM.

Hoàn thành 19/19 tiêu chí

Để hoàn thành các TC NTM, xã Vĩnh Châu B tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên, huy động tối đa nguồn lực trong nhân dân với tổng nguồn vốn thực hiện gần 95 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hơn 80 tỉ đồng; số còn lại, người dân hiến đất, đóng góp tiền và ngày công,...

Hệ thống kênh, mương được nạo vét phục vụ sản xuất của người dân

Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH, các công trình phúc lợi được đầu tư, nâng cấp; tỷ lệ đường trục xã, liên xã được nhựa hóa và bêtông hóa đạt hơn 75%; đường trục ấp và đường ngõ xóm được cứng hóa, hệ thống kênh, mương thủy lợi được nạo vét thông thoáng bảo đảm nhu cầu đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân; hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt dọc theo trục lộ, tuyến dân cư; đường từ trung tâm xã đến các ấp được mở rộng khang trang;... tạo vẻ mỹ quan, diện mạo mới cho nông thôn ở Vĩnh Châu B.

Hiện nay, hệ thống trường, lớp ở xã được đầu tư khang trang, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng nhu cầu dạy, học của giáo viên và học sinh; Trạm Y tế xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng được đầu tư xây dựng với đầy đủ trang thiết bị phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thể thao của người dân; 100% ấp được công nhận ấp văn hóa; trên 98% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 66,8% hộ dân sử dụng nước sạch. Đời sống của người dân được cải thiện, nâng cao rất nhiều. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Ông Nguyễn Văn Thường - người dân ấp 2, phấn khởi nói: “Qua thời gian thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, các công trình phục vụ dân sinh được đầu tư, nhất là hệ thống kênh, mương nội đồng được xây dựng, nạo vét, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất tốt hơn, từ đó hiệu quả nâng lên đáng kể”. Hiện tại, bình quân thu nhập đạt trên 42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên là 99%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,7%;...

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu B - Châu Phú Hiệp cho biết: Để đạt 19 TC NTM, Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xã quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong XDNTM. Trong đó, coi trọng việc phát huy nội lực, tập trung nguồn lực đầu tư để hoàn thành những TC đạt thấp, trọng tâm là kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH. 

Tiếp tục nâng chất

Mặc dù xã đã đạt các TC trong XDNTM, tuy nhiên, theo đánh giá của địa phương thì phát triển kinh tế còn chậm so với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, từ đó ảnh hưởng đến việc xã hội hóa của người dân và nhận thức chưa đầy đủ về XDNTM. Giáo dục, y tế được củng cố và tăng cường nhưng thiết bị chưa đồng bộ, cơ sở vật chất phục vụ công tác khám, chữa bệnh, dạy và học còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu;...

Vùng quê đổi mới

Để duy trì và nâng cao chất lượng TC, địa phương đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển nông thôn bền vững. “Thời gian tới, xã tích cực huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, chú trọng công tác giữ gìn, duy tu, bảo dưỡng các công trình được xây dựng, bảo đảm sử dụng hiệu quả, lâu dài. Bên cạnh đó, xã khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, hỗ trợ phát triển các mô hình làm ăn hiệu quả theo hướng liên kết, hợp tác bền vững, lâu dài; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, có kế hoạch giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương,...” - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu B - Châu Phú Hiệp cho biết thêm.

Để đạt mục tiêu, đòi hỏi sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của người dân trong thực hiện nâng chất các TC, góp phần đưa địa phương phát triển toàn diện và bền vững./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết