Tiếng Việt | English

22/09/2020 - 13:20

Vĩnh Hưng: Khiếu nại của 33 hộ dân đã được giải quyết đúng theo quy định pháp luật

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần vừa có thông báo kết quả rà soát, giải quyết khiếu nại (KN) của 33 hộ dân trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng.

Các hộ dân đối thoại với lãnh đạo tỉnh trong tháng 6/2020

Các hộ dân đối thoại với lãnh đạo tỉnh trong tháng 6/2020

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần vừa có thông báo kết quả rà soát, giải quyết khiếu nại (KN) của 33 hộ dân trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Đây là các hộ dân đã có KN đông người liên quan đến đất đai kéo dài hơn 30 năm qua và đã được các cấp, các ngành ở tỉnh, Trung ương giải quyết nhiều lần. Ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1849/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo, giải quyết một số vụ việc KN, tố cáo (TC) đông người, phức tạp, kéo dài; đồng thời, có kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Thực hiện quyết định và kế hoạch trên, ngày 07/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 16/5/2019 về việc chỉ đạo giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; thành lập Tổ công tác thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ giải quyết KN của 33 hộ dân liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng. Đây là vụ việc trước đây, tiến hành làm việc với chính quyền địa phương đã thống nhất vụ việc KN không phát sinh tình tiết mới, chính quyền địa phương cũng đã thực hiện đầy đủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương về giải quyết chính sách an sinh xã hội cho các hộ dân. Ngày 25/6/2020, Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp dân Trung ương cùng Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần trực tiếp đối thoại với các hộ dân. Theo đó, thống nhất kết luận: Các vụ việc KN của 33 hộ dân trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng trước đây đã được giải quyết thống nhất từ địa phương đến Trung ương, giải quyết đúng quy định pháp luật và đã ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết KN đối với 33 hộ dân.

Về thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các hộ dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo địa phương thực hiện đầy đủ theo đúng tinh thần của Trung ương đã chỉ đạo. Như vậy, UBND tỉnh và UBND huyện Vĩnh Hưng đã thực hiện đầy đủ những chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương và của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đối với giải quyết vụ việc KN của các hộ dân địa bàn huyện Vĩnh Hưng. Chủ tịch UBND tỉnh thông báo kết quả giải quyết đối với các vụ việc KN nêu trên; yêu cầu 33 hộ dân KN trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng chấp hành nghiêm quyết định giải quyết KN đã có hiệu lực pháp luật.

Trước đó, theo đơn KN của 33 hộ dân tập trung những nội dung: Yêu cầu giải quyết bồi hoàn thành quả lao động và công khai phá đối với phần diện tích đất nông nghiệp do chính quyền địa phương đã thu hồi trước đây; yêu cầu giải quyết bồi thường tương đương 2.400m2 đất lô gia cư do chính quyền địa phương đã thu hồi trước đây; yêu cầu giao cho mỗi hộ 3ha đất nông nghiệp để sản xuất, nếu không có đất thì trả giá trị tương đương bằng tiền.

Đây là vụ việc KN đông người, kéo dài nhiều năm từ 1990 đến nay khi thực hiện chủ trương giải thể, sáp nhập, chuyển đổi chức năng hoạt động của các đoàn kinh tế. KN của các hộ dân đã được tỉnh xem xét, giải quyết nhiều lần. Tỉnh cũng đã chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Hưng giải quyết chính sách an sinh xã hội cho các hộ dân.

Theo UBND huyện Vĩnh Hưng, vụ việc này được các cấp, các ngành từ địa phương đến Trung ương đã nhiều lần đối thoại và giải quyết cụ thể đối với từng hộ dân. Thực hiện theo chỉ đạo của trên, mỗi hộ đã được huyện cấp 1 lô đất và giải quyết các chế độ, chính sách an sinh xã hội bảo đảm theo quy định, trong điều kiện, khả năng.

Năm 2010, Thanh tra Chính phủ cũng có thông báo với nội dung “KN của 33 hộ dân tại Vĩnh Hưng đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng quy định pháp luật. Việc đòi lại đất của các hộ dân là không có cơ sở...”.

Năm 2012, Văn phòng Chính phủ cũng có công văn truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng - Nguyễn Xuân Phúc về việc giải quyết KN của các hộ dân với nội dung: Đất đai Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Long An nói riêng có tính đặc thù; căn cứ vào pháp luật hiện hành, Nhà nước không xem xét, giải quyết việc trả lại đất cũ,.../.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết