Tiếng Việt | English

30/09/2020 - 11:20

Vĩnh Hưng: Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết năm 2020

Dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Hưng thực hiện nghị quyết (NQ) năm 2020 đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Hệ thống kết cấu hạ tầng thị trấn Vĩnh Hưng đạt chuẩn đô thị loại IV

Kinh tế tăng trưởng khá

Theo Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Võ Thành Trí, thực hiện NQ Huyện ủy 9 tháng năm 2020, mặc dù còn gặp một số khó khăn do tình hình thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi thường xuyên xảy ra, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và mọi mặt đời sống, KT-XH của huyện. Song, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện NQ năm khá toàn diện; trong đó có 17/23 chỉ tiêu NQ đạt và vượt, còn 6 chỉ tiêu đạt khá và tiếp tục đánh giá vào cuối năm.

Tính đến ngày 15/9, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện là 56,2 tỉ đồng, đạt 95,3% so với dự toán tỉnh giao, đạt 78,3% so với dự toán huyện giao. Ước thu ngân sách đến ngày 30-9 là 57,3 tỉ đồng, ước đạt 97,2% dự toán tỉnh giao, ước đạt 91% dự toán huyện giao, bằng 109,7% so với cùng kỳ năm trước.

Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất 9 tháng ước đạt 3.017 tỉ đồng, đạt 90,98% NQ (tăng 3,75% so với cùng kỳ). Trong đó, lĩnh vực nông - lâm - thủy sản đạt 2.435 tỉ đồng, tăng 2,39%; lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản đạt 223 tỉ đồng, tăng 8,11%; lĩnh vực thương mại - lưu trú đạt 158 tỉ đồng, tăng 14,92%.

Sản xuất nông nghiệp được quan tâm lãnh, chỉ đạo chặt chẽ, dịch bệnh được kiểm soát tốt, các chỉ tiêu về năng suất, sản lượng, lợi nhuận đạt so với NQ. Việc thực hiện các mô hình liên kết trong sản xuất được quan tâm lãnh đạo, đạt kết quả tích cực, liên kết với 22 công ty, doanh nghiệp, tổng diện tích hơn 5.200ha (tăng hơn 400ha so với cùng kỳ).

Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được triển khai, thực hiện theo kế hoạch, đến nay, toàn huyện thực hiện được 10 mô hình với diện tích 500ha và vận động nhân dân nhân rộng diện tích 1.700ha.

Sản xuất nông nghiệp đạt các chỉ tiêu nghị quyết về năng suất, sản lượng, lợi nhuận

Kinh tế tập thể, nhất là các hợp tác xã được quan tâm củng cố, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được theo dõi, chỉ đạo bảo đảm theo quy hoạch chung của huyện và phù hợp với lợi thế, điều kiện tự nhiên của từng địa phương, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp của huyện.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm theo tiến độ (đầu tư xây dựng 124 danh mục công trình, nguồn vốn hơn 200 tỉ đồng); trong đó chủ yếu tập trung đầu tư các công trình kết nối giao thông, ổn định dân sinh, xây dựng xã nông thôn mới, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI,...

Ông Nguyễn Văn Cùm, ngụ xã Hưng Điền A, phấn khởi: “Nếu như trước đây, hệ thống đường và cầu thiếu đồng bộ, người dân đi lại bất tiện, đặc biệt là vào mùa mưa thì nay, đường nhựa được đầu tư khang trang, cầu bêtông rộng rãi, phục vụ nhu cầu đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của người dân”.

Các công trình xây dựng cơ bản tiếp tục được đầu tư

Chất lượng giáo dục được duy trì ổn định, thực hiện đạt các chỉ tiêu NQ đề ra. Hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân có sự chuyển biến tích cực, phục vụ ngày càng tốt nhu cầu khám và điều trị bệnh của người dân.

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới luôn được giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương,…

Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra

Vụ lúa Hè Thu 2020, toàn huyện xuống giống 28.726ha, đến nay đã thu hoạch dứt điểm, năng suất ước đạt 5,3 tấn/ha, sản lượng ước đạt hơn 152.000 tấn. Vụ lúa này, giá lúa ở mức cao, dao động từ 5.100- 6.200 đồng/kg (tùy thời điểm), nông dân thu lợi nhuận bình quân 13,5 triệu đồng/ha, cao hơn 6 triệu đồng so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt, việc thực hiện NQ 9 tháng năm 2020 còn một số hạn chế: Công tác lãnh đạo liên doanh, liên kết sản xuất nông nghiệp giữa doanh nghiệp với người dân và việc nhân rộng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế; hiệu quả kinh tế tập thể chưa cao, năng lực quản trị kinh doanh của một vài hợp tác xã còn yếu.

Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển còn chậm, quy mô còn nhỏ, lẻ, sức cạnh tranh chưa cao, chưa phát triển được kinh tế biên mậu gắn với du lịch tâm linh,...

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Võ Thành Trí cho biết, dự báo tình hình KT-XH của huyện sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; một số chỉ tiêu NQ Huyện ủy đạt chưa cao.

Vì vậy, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân huyện phải nỗ lực, tập trung hơn nữa để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu NQ đề ra năm 2020. Trong đó, quan tâm lãnh, chỉ đạo chặt chẽ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tài sản và tính mạng của nhân dân, nhất là trong mùa mưa, lũ. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho vụ lúa Đông Xuân 2020-2021; tiếp tục hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã.

Bên cạnh đó, huyện tập trung hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới còn lại đối với xã Vĩnh Thuận, phấn đấu đạt chuẩn vào cuối năm 2020, các xã còn lại đạt thêm từ 1-2 tiêu chí; tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước đạt và vượt kế hoạch đề ra; chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương của Đảng; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn và giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ các cấp sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với nhân sự bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026,...

Đến nay, 2 xã Vĩnh Trị, Thái Bình Trung đã được tỉnh kiểm tra và đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới; lũy kế toàn huyện hiện có 4 xã đạt chuẩn, các xã còn lại đạt từ 15-18 tiêu chí. Địa phương đang tập trung hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới còn lại đối với xã Vĩnh Thuận, phấn đấu đạt chuẩn, các xã còn lại đạt thêm từ 1-2 tiêu chí vào cuối năm 2020.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết