Tiếng Việt | English

23/07/2020 - 09:20

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để phát triển kinh tế - xã hội

Nhiệm kỳ qua, nhiều tổ chức cơ sở Đảng chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tăng cường và đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ đó tạo được sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Lắng nghe dân nói, chăm lo cho dân

Đảng bộ xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An là một trong những Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền, riêng năm 2019, Đảng bộ xã được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, xã đạt nhiều kết quả quan trọng. Những chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH đều đạt và vượt kế hoạch. Đến nay, xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Thuận lợi của xã là duy trì được sự đoàn kết, gắn bó nội bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên được chuẩn hóa, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức học tập nghị quyết (NQ) cho cán bộ, đảng viên được đặc biệt chú trọng nhằm tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động. Cùng với đó, Đảng ủy luôn quan tâm và chỉ đạo sâu sát việc thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các quy định của Đảng về nêu gương và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nhà văn hóa ấp Vĩnh Xuân B, xã Dương Xuân Hội xanh, sạch, đẹp hơn với những khóm hoa do Đoàn Thanh niên xã chăm sóc

Theo Bí thư Đảng ủy xã Dương Xuân Hội - Đỗ Phúc Hậu, muốn người dân nghe, tin tưởng và làm theo thì mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động và nói đi đôi với làm. Đảng ủy đã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc thường xuyên dự họp để nắm tình hình. Hàng tháng, Ban Thường vụ xây dựng bản tin thời sự về tình hình địa phương và thông tin đến các tổ an ninh, trật tự nông thôn để tuyên truyền cho người dân thông suốt chủ trương của Đảng, Nhà nước và tạo sự đồng thuận.

Là xã thuần nông nên NQ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV xác định phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nhiệm kỳ qua (2015-2020), Đảng bộ lãnh đạo chuyển đổi từ trồng lúa sang thanh long, phát triển đàn gia súc, gia cầm nhằm giúp người dân tăng thu nhập. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 62 triệu đồng/năm. Toàn xã chỉ còn 1 hộ nghèo đa chiều và 20 hộ cận nghèo. Đời sống nâng lên, người dân càng tích cực tham gia xây dựng quê hương.

Theo thống kê, những năm qua, xã huy động nguồn lực trên 85 tỉ đồng (nhân dân và doanh nghiệp đóng góp 30,6 tỉ đồng, gần 36% tổng kinh phí). Từ nguồn vốn trên, xã xây dựng nhiều công trình như nâng cấp, mở rộng đường giao thông, đầu tư hệ thống nước sạch, xây dựng nhà văn hóa ấp,… Cùng với nâng cấp hạ tầng, Đảng ủy chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể xây dựng nhiều mô hình, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, không vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, đồng thời trồng cây xanh và hoa nhằm cải tạo bộ mặt nông thôn.

Với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn Đảng bộ, không chỉ bộ mặt nông thôn thay đổi mà đời sống người dân cũng không ngừng đổi thay. Trường học, trạm y tế đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe của người dân. Các thiết chế văn hóa như cổng ấp văn hóa, nhà văn hóa ấp được quan tâm xây dựng, nâng cấp. Hàng năm, xã có trên 97% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Các phong trào văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia và đoạt nhiều giải thưởng cao do huyện, tỉnh tổ chức.

Bí thư Đảng ủy xã - Đỗ Phúc Hậu cho biết: “Việc đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, điều hành đã tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong những năm qua. Theo đó, lãnh đạo địa phương thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết các vướng mắc, khó khăn ngay từ cơ sở. Những việc liên quan đến đời sống nhân dân đều được thực hiện công khai, dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ” nên nhận được sự ủng hộ rất cao”.

Chú trọng đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra

Xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc ngày nay có sự đổi mới từ bộ mặt nông thôn cho đến đời sống người dân. Qua 5 năm thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, Phước Hậu đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch đúng định hướng, có nhiều mô hình sản xuất mới, giúp người dân nâng cao thu nhập, tăng hộ khá, giảm hộ nghèo.

Thông tin từ UBND xã, nhiệm kỳ 2015-2020, Phước Hậu giảm 22 hộ nghèo. Hiện nay, toàn xã chỉ còn 15 hộ nghèo, chiếm 0,46%; hộ cận nghèo còn 37 hộ, chiếm 1,14%. Không chỉ nâng lên về vật chất mà đời sống tinh thần của người dân cũng được quan tâm. Trường học, các thiết chế văn hóa đều được xây dựng kiên cố, khang trang. Trong đó, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng đã được đầu tư thêm các phòng chức năng, đáp ứng việc tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, sinh hoạt cộng đồng.

Các chủ trương của Đảng được nhân dân hưởng ứng tích cực (Trong ảnh: Nông dân xã Phước Hậu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất rau)

Theo Bí thư Đảng ủy xã - Đặng Phước Hảo, đạt những kết quả trên trước hết là nhờ sự đoàn kết, nhất trí cao trong Đảng và hệ thống chính trị, tạo ra sức mạnh, đưa chủ trương, NQ đi vào đời sống. Hàng năm, xã chú trọng xây dựng các NQ chuyên đề, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, những lĩnh vực mới; thường xuyên củng cố lòng tin của nhân dân thông qua việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến và kịp thời giải quyết các bức xúc chính đáng của nhân dân.

Từ việc nhận định đúng tình hình, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn, các chương trình hành động của Đảng ủy được nhân dân tích cực hưởng ứng và triển khai, thực hiện đạt hiệu quả. Giai đoạn 2015-2020, xã huy động nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn trên 164 tỉ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp và xã hội hóa trên 11 tỉ đồng. Ngoài ra, nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, nhân dân còn hiến đất trị giá 4,8 tỉ đồng.

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hàng trăm công trình tiếp tục được đầu tư nâng cấp, mở rộng, làm cho diện mạo của xã thêm khởi sắc. Anh Trần Phước Đạo, ngụ ấp Long Giêng, phấn khởi nói: “Các công trình trước khi triển khai đều đưa ra dân bàn bạc, đóng góp ý kiến và quyết định phương án thực hiện, vì vậy nhận được sự đồng tình rất cao. Cũng nhờ xây dựng nông thôn mới mà đời sống người dân có những bước tiến vượt bậc như bây giờ”.

Qua đánh giá, xếp loại, Đảng bộ xã Phước Hậu nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ xã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nói về kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, ông Đặng Phước Hảo chia sẻ: “Bên cạnh đề ra những NQ phù hợp, Đảng ủy còn chú trọng đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra trong quá trình thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm hạn chế những khuyết điểm, kịp thời chấn chỉnh khi có dấu hiệu vi phạm”.

Với cách làm trên, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng phát huy. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên, công tác quản lý, điều hành ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Khối vận, Mặt trận và các đoàn thể xã hàng năm đều đạt vững mạnh xuất sắc, xếp thứ hạng cao trong cụm thi đua của huyện. Các chỉ tiêu phát triển KT-XH hàng năm và cả nhiệm kỳ đều đạt ở mức cao. Đầu năm 2020, Phước Hậu đã được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh.

Một khi ý Đảng đã hợp lòng dân thì việc gì cũng thuận lợi, khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Và kết quả phát triển KT-XH địa phương của những Đảng bộ tiêu biểu trong thời gian qua chính là minh chứng rõ nét nhất./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết