Tiếng Việt | English

27/10/2015 - 16:03

Xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hải Dương, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị tỉnh chú trọng mục tiêu đưa Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Sáng 27/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI đã khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng đại diện một số cơ quan trung ương và 349 đảng viên đại diện cho hơn 99.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 7,7%/năm, cao hơn so với bình quân cả nước. Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 2.000 USD. Quy mô kinh tế đạt hơn 76.000 tỷ đồng gấp gần hai lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp tăng nhanh.

Tính đến hết năm 2015, toàn tỉnh Hải Dương có 64 xã hoàn thành 19 chỉ tiêu nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,27%; đời sống vật chất tin thần của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ngày càng được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Công tác chính trị, tư tưởng được coi trọng và tăng cường; triển khai, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém và các giải pháp khắc phục để xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những kết quả quan trọng mà tỉnh Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường. Những kết quả này góp phần củng cố lòng tin của đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, những kết quả mà Hải Dương đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế; phát triển kinh tế còn nhiều hạn chế, thu hút đầu tư chưa có bước đột phá, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế, đời sống của nhân dân còn thấp. Hải Dương cũng chưa có bước đột phá trong các ngành, lĩnh vực.

Để thực hiện được mục tiêu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Đại hội lần này cần phân tích kỹ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để có những bước phát triển trong thời gian tới. Hải Dương phải trở thành tỉnh phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người phải ở đứng ở mức 20 của cả nước. Bên cạnh đó, Hải Dương cũng cần chú trọng phát triển để trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại./.

Ngọc Thạch/VOV 

Chia sẻ bài viết