Tiếng Việt | English

23/10/2015 - 10:38

Long An

Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ và Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ngày càng vững mạnh

5 năm qua, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) luôn được củng cố, kiện toàn, bảo đảm chất lượng cao, số lượng phù hợp, hoạt động hiệu quả. Đến nay, tổng số DQTV toàn tỉnh đạt 1,42% so với dân số.


Lực lượng dân quân chốt Gò Tre không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu 

Tỉnh xây dựng 70 Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và huyện, có 20 chốt dân quân biên giới, 20 xã, phường, thị trấn trọng điểm nội địa về quốc phòng-an ninh và 6 xã ven cửa sông ra biển có biên chế tiểu đội dân quân thường trực đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 24,62%, hiện có 192 chi bộ quân sự, trong đó, 61 chi bộ quân sự có chi ủy. Chi bộ quân sự xã luôn đạt trong sạch, vững mạnh và đạt chi bộ “4 tốt”, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt đảng viên “5 tốt”,...

Về công tác đào tạo cán bộ Ban CHQS cấp xã, giai đoạn 2011-2015 đã đào tạo được 531 đồng chí có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Sau đào tạo đã bố trí, sử dụng 283 đồng chí, phát triển sang các vị trí khác 82 đồng chí.

Ông Nguyễn Thanh Nguyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đề nghị, UBND cấp huyện, cấp xã và các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện công tác xây dựng lực lượng DQTV, xây dựng Ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện và đào tạo cán bộ Ban CHQS cấp xã; thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh, toàn diện gắn với xây dựng chi bộ “4 tốt”, đảng viên “5 tốt”; xây dựng đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn có năng lực, trình độ, xây dựng chi bộ quân sự đạt trong sạch, vững mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu./.

Thùy Trang-Nguyễn Duy

Chia sẻ bài viết