Tiếng Việt | English

13/05/2022 - 09:43

Xây dựng nông thôn đáng sống, nâng cao đời sống nông dân

Diễn ra trong 6 ngày (từ ngày 04 đến 10/5/2022), Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;... Đây đều là những vấn đề rất hệ trọng, có tính chất quyết định đối với sự nghiệp cách mạng cả về trước mắt, lẫn chiến lược lâu dài.

Đặc biệt, Hội nghị Trung ương 5 đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, sát sườn với đời sống của nông dân như kinh tế tập thể, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đất đai,... do vậy, thu hút sự quan tâm, chú ý của hàng triệu đảng viên và nông dân trong cả nước.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương 5 thì Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã có các cuộc tiếp xúc với cử tri trong tỉnh trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống, phát triển KT-XH. Đặc biệt, nông nghiệp, nông dân, nông thôn được nhiều cử tri trong tỉnh quan tâm, phản ánh. Đó là tình trạng chặt bỏ cây thanh long do giá bán thấp, khó tìm được đầu ra; giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao trong khi giá nông sản thấp, nông dân sản xuất không có lãi, đời sống khó khăn; vật tư nông nghiệp kém chất lượng; quan tâm đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn để thuận tiện trong đi lại, vận chuyển hàng hóa; nạo vét hệ thống thủy lợi phục vụ tưới, tiêu trong sản xuất nông nghiệp;...

Hội nghị Trung ương 5 khẳng định: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà nước cần phải tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nông dân là chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp, nông thôn phải hướng tới nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và người dân nông thôn; lấy lợi ích của người dân là mục tiêu cao nhất. Chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp nhỏ, lẻ sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh; phát triển cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân và người dân nông thôn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Với tinh thần và trách nhiệm lớn đó, chắc chắn từ tinh thần hội nghị, Đảng và Nhà nước ta sẽ có những quyết sách phù hợp đưa nghị quyết vào cuộc sống để kinh tế nông nghiệp tiếp tục phát triển, nông thôn đáng sống, nâng cao đời sống của nông dân.

Tuy đạt những kết quả hết sức to lớn trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, cải thiện và nâng cao đời sống nông dân nhưng tình trạng “được mùa - mất giá”, tìm đầu ra cho nông sản, biến đổi khí hậu luôn là nỗi lo lắng thường trực của nhà nông. Chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững không phải là bài toán dễ tìm đáp án. Con đường phía trước tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng qua hội nghị Trung ương lần này cho chúng ta sự quyết tâm vươn lên và niềm tin thắng lợi!

Kim Quy

Chia sẻ bài viết