Tiếng Việt | English

04/01/2016 - 15:07

Xe ngựa cuối năm

Ảnh minh họa từ internet

Lóc cóc

Vó câu vào thành phố
Người đánh xe già rong con ngựa già


Mặt đường nhựa lặng im
Xa rồi - những nỗi đau lồi lõm
Còn nghe năm tháng bồn chồn
Lóc cóc…


Lóc cóc
Những bài ca tuổi nhỏ
Nôn nao tháng chạp theo về
Câu đối đỏ bừng phiên chợ sớm
Rạng ngời khuôn mặt mẹ quê…


Lóc cóc
Những vòng quay mệt mỏi
Lăn, lăn…
quá khứ giật lùi
Cuốc xe đò dửng dưng lao qua thềm năm cũ
Bỏ quên một người

…đang nhặt ấu thơ rơi!

Y Nguyên

Chia sẻ bài viết