Tiếng Việt | English

20/05/2022 - 08:20

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn

Trong những ngày này, cùng với cả nước, Long An tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Dịp này, lãnh đạo các tổ chức Đảng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho hàng trăm đảng viên cao niên. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tổ chức trồng, phân bổ 50.000 cây xanh cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp tổ chức trồng cây xanh, hoa ven các tuyến đường nông thôn mới. TP.Tân An tổ chức tuyên truyền những chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới với chủ đề “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”. Các cấp ủy Đảng tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đặc biệt, trong ngày 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị này được Tỉnh ủy trực tiếp từ tỉnh đến cấp huyện và tương đương với mục đích đẩy mạnh và nâng cao hơn chất lượng việc học tập và làm theo gương Bác, góp phần thực hiện hiệu quả, thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua 1 năm triển khai, thực hiện Kết luận 01, các tổ chức Đảng các cấp đã xây dựng chương trình hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đặc biệt là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các khâu đột phá phát triển KT - XH, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Nét mới là việc thực hiện các nhiệm vụ luôn gắn liền với tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và được quần chúng nhân dân hưởng ứng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Việc học tập và làm theo gương Bác góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; từng bước ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa”; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua công tác tuyên truyền, lan tỏa những nội dung trọng tâm và kết quả, ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo gương Bác trên các lĩnh vực, các địa bàn. Nhiều quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng làm theo gương Bác từ những điều bình dị trong cuộc sống như phát huy tinh thần đoàn kết “nhường cơm sẻ áo” trong đại dịch, cần, kiệm, hăng say lao động, tích cực học tập, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới,... Từ đó, việc học tập và làm theo gương Bác lan tỏa sâu, rộng trong đời sống xã hội, trở thành việc tự nguyện, thường xuyên,...

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp chúng ta tưởng nhớ công ơn vô hạn của Người đối với quốc gia, dân tộc. Cả cuộc đời của Bác đã dành hết cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện mục tiêu “Đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

“Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn” (Tố Hữu). Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta càng có trách nhiệm thực hiện đến nơi, đến chốn tư tưởng, di huấn của Người, nhất là tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng thời, phải tăng cường công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế, sự nghiệp của Người./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết