10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

 

 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

 

Long An là tỉnh đầu tiên kiểm soát tốt dịch Covid-19, sớm trở lại trạng thái “bình thường mới” và nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh. Mọi hoạt động văn hóa - xã hội được diễn ra trong điều kiện thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

Đến nay, có 18/19 chỉ tiêu đạt kết quả tốt, dự báo đến năm 2025 sẽ đạt và vượt Nghị quyết.
 

Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động linh hoạt, quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

 

Trong đó, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì mức độ tăng trưởng khá (năm 2021 là 0,91%; năm 2022 là 8,32%; 9 tháng năm 2023 là 4,93%). Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 18.000 tỉ đồng, năm 2022 đạt gần 22.000 tỉ đồng. Giải ngân đầu tư công của tỉnh hàng năm đạt 100% kế hoạch. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có thêm 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 đơn vị cấp huyện (huyện Tân Trụ và Thị xã Kiến Tường) đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có tính kế thừa, cập nhật, bổ sung những định hướng mới của thế giới và khu vực, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.
 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

 

Các ý tưởng cốt lõi của quy hoạch gồm: Xây dựng tỉnh Long An trở thành trung tâm kết nối giữa Vùng Đông Nam bộ và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long; trong đó, sẽ hình thành 3 vùng không gian kinh tế; 1 trung tâm chính trị - hành chính tỉnh (TP.Tân An); 2 hành lang chiến lược phía Đông, phía Nam; 1 vùng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 3 vùng đô thị và 6 trục động lực (Vành đai 3 - Vành đai 4 TP.HCM; Đường tỉnh 827B; Đường song hành Quốc lộ 62; Tuyến đường kết nối Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh; Quốc lộ N1; trục động lực Đức Hòa).

 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

 

 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

Đường Vành đai TP.Tân An

 

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, Long An xác định giao thông phải đi trước một bước. Trên cơ sở đó, tỉnh chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với Vùng Đông và Tây Nam bộ.

Trong nửa nhiệm kỳ, nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng được thực hiện: Đường Vành đai TP.Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, Đường tỉnh 824, Đường tỉnh 830E, Đường tỉnh 818, Đường tỉnh 823D - trục liên kết vùng, kết nối Long An với TP.HCM và các tỉnh Đông, Tây Nam bộ; nút giao đường Hùng Vương-Quốc lộ 62, đường Vành đai 3 TP.HCM, cầu Cần Giuộc,… Long An đã tập trung tâm lực, trí lực, huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông. Long An thực sự trở thành “đại công trường”, quyết tâm tạo nên hệ thống giao thông hoàn chỉnh để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

Cầu Cần Giuộc là công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

Tỉnh đã tổ chức nhiều Đoàn công tác đi đến các quốc gia đối tác chiến lược (Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc) tổ chức xúc tiến đầu tư trực tiếp với các tập đoàn, hiệp hội, nhà đầu tư lớn.
 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

 

Qua đó, đã thu hút được nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn: Coca Cola, Pepsico, Lotte, Aeon, Thái Tuấn, Ecopark,… Ngoài ra, tỉnh tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư, tọa đàm định hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao,…

 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

 

Tại hội nghị, tỉnh đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ, hợp đồng với đối tác là các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hiện nay, Long An đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đang dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về thu hút vốn FDI (lũy kế đến nay tổng vốn FDI thu hút đạt trên 11 tỉ USD).

 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

Tỉnh đã vận hành hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; ra mắt Trung tâm điều hành thông minh (IOC), Kho cơ sở dữ liệu dùng chung, các App Long An Số, Long An IOC, hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp (Tổng đài 1022), Trang thông tin chuyển đổi số (chuyendoiso.longan.gov.vn). Công tác cải cách thủ tục hành chính nhanh - gọn - đúng pháp luật (cấp giấy chứng nhận đầu tư trong 1 ngày)…
 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

 

Từ đó, tạo sự dễ dàng, thuận lợi, tương tác hiệu quả, thân thiện giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng, được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) duy trì ở thứ hạng khá cao trong cả nước, năm 2021 xếp thứ 16/63; năm 2022 xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) năm 2022 xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

 

Tỉnh tổ chức thành công Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An lần thứ I - năm 2022; đăng cai tổ chức thành công Liên hoan Cải lương toàn quốc; quán triệt và triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng văn hóa, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Tổ chức nhiều Hội thảo khoa học cấp bộ, ngành Trung ương, như “Đồng chí Võ Văn Ngân với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An”.

 
Xã hội hóa nguồn lực phục vụ cho công tác an sinh xã hội và giáo dục được sự quan tâm hỗ trợ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp để chăm lo cho công tác an sinh xã hội và giáo dục; phòng, chống dịch Covid-19; trợ cấp, chăm lo cho đối tượng chính sách và hộ cận nghèo.
 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

 

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ hàng trăm tỉ đồng để đầu tư xây dựng trường học, cầu giao thông ở vùng khó khăn, biên giới, tặng bò cho người nghèo, cấp học bổng cho học sinh hiếu học,… góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

 

Long An tổ chức thành công diễn tập “Khu vực phòng thủ” cấp tỉnh và cấp huyện có tính sáng tạo, an toàn, bảo đảm về chuyên môn, được Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 đánh giá cao.

Nổi bật, Long An được Quân khu 7 chọn xây dựng nhiều điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn các huyện biên giới, tạo nên “bức tường thép” nơi vùng  biên, góp phần quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, từng bước hình thành các khu dân cư trên tuyến biên giới; thúc đẩy kinh tế- xã hội ở địa phương ngày càng phát triển gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh và Quân khu.

 

 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

 

Cùng với đó, Long An thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai, thực hiện hiệu quả. Công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước được tăng cường, mở rộng với nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới (Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc,…).

 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

Dù trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp nhưng Long An đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

 

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được tăng cường; gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương đổi mới tư duy, lề lối, tác phong làm việc trong toàn hệ thống từ tỉnh đến cơ sở; đề cao vai trò người đứng đầu.

 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Long An với bề dày truyền thống “trung dũng, kiên cường” trong đấu tranh cách mạng, phát huy bản lĩnh “dũng cảm, đột phá, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” trong thời kỳ đổi mới, ngày 03/4/2023, Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ký Quyết định số 296/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Long An vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
 

10 thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh (2020-2025)

 

Đây là phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước ghi nhận thành tích vẻ vang và sự cống hiến của các thế hệ cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ; của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân Long An trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

Ngày xuất bản: 11/10/2023
Chia sẻ: