Tiếng Việt | English

Thế yếu khó chống đỡ của Ukraine một khi Nga quyết ra tay về mặt quân sự

Mặc dù phương Tây liên tục chỉ trích và hăm dọa Nga, trên thực tế họ không làm được nhiều để giúp đỡ Ukraine về cả kinh tế và quân sự...

Liên kết hữu ích