Tiếng Việt | English

Giới trẻ và du lịch xanh: Khi xê dịch là những hành trình không ngừng

Một bộ phận không nhỏ giới trẻ Việt chọn những chuyến du lịch có thể mang đến giá trị tốt đẹp hơn cho môi trường, cộng đồng. Các em trồng cây xanh, không xả thải nhựa dọc hành trình xê dịch...