Tiếng Việt | English

'Tiếng đồn Cần Đước nổi danh'

Cần Đước được xem là cái nôi của đờn ca tài tử Long An. Nơi đó đã sinh ra nhiều nghệ nhân tài ba. Đó cũng là vùng đất Đức nhạc sư Nguyễn Quang Đại thường xuyên lui tới truyền dạy nhạc lễ, nhạc tài tử Nam bộ.