Tiếng Việt | English

Nhà báo cách mạng Lê Vân: Làm báo từ cái tâm, tầm và tài

Ở tuổi ngoài 80, với nhà báo Lê Vân, dù không còn trực tiếp làm việc nhưng ông vẫn luôn dõi theo từng bước đi, từng chặng đường phát triển của báo chí tỉnh nhà.