Tiếng Việt | English

Sôi nổi hội thi đua xuồng ba lá LLVT tỉnh Long An

Tại kênh Bảo Định, TP.Tân An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức hội thi đua xuồng ba lá trong lực lượng vũ trang tỉnh.