Tiếng Việt | English

Trên công trình nơi biên giới

Mùa này, dù biên giới nắng như đổ lửa, những cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn “mồ hôi bạc vai áo, da sạm đen nắng trời” để xây nên những công trình quốc phòng, an ninh.