Tiếng Việt | English

Triển khai mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ 'vùng xanh' phòng, chống Covid-19

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa và Thiếu tướng Đặng Khắc Chất cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc về công tác triển khai, thực hiện phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Công an tỉnh