Tiếng Việt | English

Cần Đước: Người dân hưởng ứng tích cực mô hình ánh sáng văn hóa, an ninh, trật tự

Thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cần Đước, tỉnh Long An có 95% hộ gia đình lắp đặt hơn 45.000 bóng đèn chiếu sáng trước sân nhà.