Tiếng Việt | English

Dịch COVID-19: Nga ghi nhận sáu ca mắc biến thể lai Deltacron

Hiện biến thể lai Deltacron chưa lây lan rộng ở Nga, tình hình dịch tễ học ở nước này chủ yếu là sự lây lan của các biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron.

Liên kết hữu ích