Tiếng Việt | English

Đức Hòa: Thêm 3 ca dương tính Covid-19

3 ca mới tại huyện Đức Hòa làm chung với các ca đã dương tính Covid-19 trước đó.