Tiếng Việt | English

Cuộc thi 'Thử thách làm tuyên truyền viên dân số' trên TikTok

Trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp như hiện nay, việc đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng trực tuyến như TikTok là điều cần thiết để tiếp cận và nâng cao nhận thức cho cộng đồng.