Tiếng Việt | English

Long An: Triển khai các bước giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai các bước giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.