Tiếng Việt | English

Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân trong tỉnh luôn tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới với mong muốn mang lại cuộc sống ấm no, tốt đẹp.

Liên kết hữu ích