Tiếng Việt | English

Gần 4.200 người tử vong vì tai nạn giao thông trong chín tháng

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông trong chín tháng của năm nay tiếp tục giảm sâu ở hai con số.

Liên kết hữu ích