Tiếng Việt | English

Chuyện đời, chuyện nghề của những nữ nhà báo

Nghề báo thường gắn với những chuyến đi, đôi khi công việc cũng khá áp lực. Để ngày càng vững nghề, những người làm báo luôn nỗ lực hết mình.