Tiếng Việt | English

Trưởng ấp hết lòng vì dân

Đến ấp 4, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An hỏi ông Lê Văn Đồng hay “3 Đồng” thì ai cũng biết. Bởi ông không chỉ là cán bộ gương mẫu, tận tụy với công việc mà còn là trưởng ấp gần gũi, sâu sát với dân.