Tiếng Việt | English

Đức Huệ: Khánh thành cầu nông thôn và trao nhà tình nghĩa

Huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn và trao tặng nhà tình nghĩa.