Tiếng Việt | English

Long An có 331 bài thi đạt 10 điểm

Toàn tỉnh có 331 bài thi đạt 10 điểm. Tổng số thủ khoa của các môn thi là 342 em.