Tiếng Việt | English

Tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”

Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trở thành các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi trong ngành Giáo dục.