Tiếng Việt | English

Đầu tư 77 tỉ đồng để nâng cấp Trường Cao đẳng Long An

Dự án sẽ được thực hiện trong 2 năm, từ năm 2022 - 2023, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.