Tiếng Việt | English

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Sẽ công bố đề thi tham khảo trong tháng Ba

Đối với việc chuẩn bị ngân hàng câu hỏi thi, Bộ trưởng lưu ý câu hỏi thi phải phản ánh được nội dung chương trình và phạm vi giới hạn trong điều kiện cụ thể của năm học chịu tác động của dịch bệnh.