Tiếng Việt | English

31 trường THCS tham gia chương trình ‘Chinh phục tương lai’

Vụ Giáo dục Trung học – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức lễ phát động và vòng sơ loại chương trình “Chinh phục tương lai” năm học 2023-2024 tại Trường THCS Nhựt Tảo.