Tiếng Việt | English

Tổng kết Chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021

Sáng 28/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021

Liên kết hữu ích