Tiếng Việt | English

Long An: Doanh nghiệp nợ thuế gần 1.200 tỉ đồng

Phó Cục trưởng Cục thuế Long An - Nguyễn Phi Sơn cho biết, đến nay, tổng số nợ thuế trên địa bàn tỉnh là gần 1.200 tỉ đồng.