Tiếng Việt | English

Người dân bắt nhịp cùng hành trình chuyển đổi số

Bến Lức đã và đang đẩy mạnh CĐS trên các lĩnh vực. Đặc biệt, người dân trên địa bàn đánh giá cao và bắt nhịp cùng hành trình CĐS này.