Tiếng Việt | English

12/04/2021 - 15:23
Chia sẻ: 

13 hành vi về cư trú bị nghiêm cấm sẽ được thực hiện từ 1/7, khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực...

13 hành vi về cư trú bị nghiêm cấm từ 1/7

Theo VOV.VN

Chia sẻ: