Tiếng Việt | English

28/02/2023 - 14:19

Đề xuất 13 nhóm hành vi bị cấm khi sử dụng đất

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến Nhân dân quy định 13 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng đất; trong khi đó hiện nay Luật Đất đai 2013 quy định 10 nhóm hành vi bị cấm.

Theo PLO.VN

Chia sẻ bài viết