Tiếng Việt | English

Chia sẻ: 
 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp. Đại hội đã có những quyết sách, định hướng kịp thời với mục tiêu đưa Long An đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn trong tương lai. Kết quả Đại hội thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân Long An trên chặng đường phát triển mới.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
 

Chiều 13/10, 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 48.000 đảng viên của 19 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Long An, dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình phiên trù bị

Tại phiên trù bị, Đại hội thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 13 đồng chí, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội gồm 3 đồng chí.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua nội dung, quy chế làm việc, chương trình của Đại hội

Ngoài ra, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã thông qua nội dung, quy chế làm việc, chương trình của Đại hội; chia tổ thảo luận và hướng dẫn nội dung thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
 
Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đến dự có nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Trần Cẩm Tú; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Mai Văn Chính; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.
 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Trần Cẩm Tú (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

 

 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Lãnh đạo Trung ương và Tỉnh ủy tặng hoa các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân dự Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh cho biết, từ nhiều tháng qua, đã có hàng ngàn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

5 năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân Long An tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng “Trung dũng, kiên cường”, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phạm Văn Rạnh phát biểu khai mạc Đại hội

Nổi bật là kinh tế của tỉnh tăng trưởng nhanh và ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; hầu hết các chỉ tiêu của Đại hội đạt và vượt; các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đạt kết quả tích cực; kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện; diện mạo từ nông thôn đến thành thị có nhiều đổi mới, khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”, thể hiện quyết tâm đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tạo động lực vươn lên thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ mới: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường các hoạt động đối ngoại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững. Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau phát biểu khai mạc Đại hội, Đoàn đại biểu Dân - Quân - Chính - Đảng TP.Tân An chúc mừng Đại hội. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng Đại hội. Các đồng chí lãnh đạo cũng tặng hoa, quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn đại biểu Dân - Quân - Chính - Đảng TP.Tân An chúc mừng Đại hội

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương – Trần Cẩm Tú đánh giá cao những kết quả đã đạt của tỉnh Long An trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Sau phần khai mạc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực hiện các bước ứng cử, đề cử và biểu quyết thông qua danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI.

100% đại biểu dự Đại hội cũng biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 59 đồng chí được giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

100% đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 59 đồng chí được giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI

Đại hội cũng thống nhất biểu quyết thông qua danh sách dự kiến 19 đại biểu để bầu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
 

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ 3. Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Được báo cáo trước Đại hội kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Được giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Thanh Hải và đồng chí Nguyễn Văn Út được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão, lũ trên 80 triệu đồng

 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
 

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”, sau hơn 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

 

 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020-2025

 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tin tưởng rằng các đồng chí được Đại hội lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới sẽ phát huy trí tuệ, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, cùng toàn Đảng bộ phát huy những thành tựu đạt được của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiếp tục đưa tỉnh nhà phát triển vững mạnh, giàu đẹp và văn minh trong giai đoạn 2020 - 2025. Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo nên sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự tin tưởng, phấn khởi của nhân dân. Đây là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới./.

Thực hiện: Nhóm PV

Tổng hợp: Thu Ngân - Trình bày: Đăng Châu

Chia sẻ: