Tiếng Việt | English

02/10/2022 - 15:19

10 con số nổi bật tuần qua

Thế giới tuần qua, từ ngày 26/9 đến ngày 2/10, với nhiều sự kiện và các con số nổi bật.

Thế giới tuần qua với nhiều sự kiện và con số nổi bật.

Theo PLO.VN

Chia sẻ bài viết