Tiếng Việt | English

Vấn đề Brexit: Anh và EU nối lại đàm phán thỏa thuận thương mại

Theo giới phân tích các cuộc đàm phán giữa Anh và EU đều đang trong "thời gian bù giờ," nhưng bất kỳ một thỏa thuận nào vẫn cần được thảo luận và đưa ra để Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào cuối năm.