Tiếng Việt | English

Liên hợp quốc bổ nhiệm bà Ligia Noronha làm người đứng đầu UNEP

Bà Noronha là chuyên gia kinh tế có hơn 30 năm kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực phát triển bền vững, được bổ nhiệm làm Trợ lý Tổng Thư ký kiêm người đứng đầu Văn phòng Chương trình Môi trường LHQ.