Tiếng Việt | English

Đảng Nhân dân Campuchia thông qua nhiều quyết sách quan trọng

Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường của CPP đã ra tuyên bố ủng hộ Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen là ứng viên Thủ tướng nhiệm kỳ 7 và ủng hộ ông Hun Manet là ứng viên Thủ tướng tương lai.