Tiếng Việt | English

ASEAN họp trực tuyến cấp bộ trưởng thảo luận về tình hình Myanmar

Ngoại trưởng Singapore Balakrishnan khẳng định nguyên tắc cốt lõi của ASEAN là đồng thuận và không can thiệp, nhưng hiệp hội sẽ đóng vai trò mang tính xây dựng, hỗ trợ đưa Myanmar ổn định trở lại.