Tiếng Việt | English

27/11/2022 - 13:50

67 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị kỷ luật

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay đã có 67 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật, trong đó lần đầu tiên cho thôi Ủy viên Trung ương đối với ba cá nhân.

Theo PLO.VN

Chia sẻ bài viết