Tiếng Việt | English

Long An: Thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đạt Thành Long An

Tỉnh quyết định thu hồi giấy phép khai thác vì đơn vị nhiều lần vi phạm quy định.