Tiếng Việt | English

Thẩm quyền, trách nhiệm của công an xã về tin báo và tố giác tội phạm có nhiều thay đổi

Theo Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2021 thì công an cấp xã có trách nhiệm nhận tin báo tố giác tội phạm.