Tiếng Việt | English

18/09/2022 - 14:17

9 tháng, phát hiện 98 cơ quan vi phạm về công khai minh bạch

Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực từ đầu năm 2022 đã trả lại cho tổ chức, cá nhân 145,3 tỉ đồng; 4,6 ha đất...

Theo PLO.VN

Chia sẻ bài viết