Tiếng Việt | English

16/04/2021 - 08:55

Các hành vi bị cấm trong vận động bầu cử Quốc hội, HĐND

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp quy định rõ nguyên tắc và các hành vi bị cấm khi vận động bầu cử.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết