Tiếng Việt | English

Phiên họp thứ 14 của UBTVQH hoàn thành toàn bộ nội dung theo dự kiến

Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc chiều 11/8 tại Nhà Quốc hội; sau 2,5 ngày làm việc, phiên họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung dự kiến.