Tiếng Việt | English

16/03/2023 - 17:30

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Long An vừa có kế hoạch số 109 KH/BCĐ, ngày 15/3/2023, về việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An.

BLA

Chia sẻ bài viết