Tiếng Việt | English

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 xã Long Trì

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An - Trần văn Dũng cùng lãnh đạo huyện Châu Thành đến thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 xã Long Trì.