Tiếng Việt | English

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Bến Lức

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, đơn vị số 1, gồm ông Trương Văn Nọ và ông Đặng Hoàng Tuấn có cuộc tiếp xúc với hơn 150 cử tri xã Phước Lợi, Mỹ Yên và Long Hiệp, huyện Bến Lức.