Tiếng Việt | English

Tuyệt đối không chủ quan dù đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh đánh giá tình hình, công tác phòng, chống dịch Covid-19.