Tiếng Việt | English

Bí thư Tỉnh ủy Long An dự ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Bến Lức

Công an tỉnh Long An phối hợp UBND huyện Bến Lức tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công nhân lao động năm 2022.