Tiếng Việt | English

05/05/2021 - 15:20

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Báo Long An thông tin đến quý độc giả Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm Nghị quyết số 91/NQ-UBBC ngày 27/4/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An.

Nhấp để xem chi tiết danh sách những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026!

Nhấp để xem chi tiết danh sách những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026!

BLA

Chia sẻ bài viết