05/05/2021 - 15:24

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử tỉnh Long An

Báo Long An thông tin Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử tỉnh Long An, ban hành kèm theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Nhấp để xem chi tiết danh sách những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV!

Nhấp để xem chi tiết danh sách những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV!

BLA 

Chia sẻ bài viết