Tiếng Việt | English

17/03/2023 - 14:13

Đề xuất chồng được hưởng tiền trợ cấp khi vợ sinh con

Theo Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), lao động nam tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng trợ cấp thai sản khi vợ sinh con.

Theo Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), lao động nam tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng trợ cấp thai sản khi vợ sinh con./.

Khánh Linh (Vietnam+)
 

Chia sẻ bài viết