Tiếng Việt | English

Thắng Lợi Group tài trợ 500 triệu đồng xây cầu tại Bến Lức

Thắng Lợi Group hỗ trợ 500 triệu đồng xây cầu nông thôn tại xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.