Tiếng Việt | English

03/07/2022 - 08:14

Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,48% trong 6 tháng đầu năm

Sáu tháng đầu năm 2022, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,48% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,66%.

Sáu tháng đầu năm 2022, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,48% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,66%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết