Tiếng Việt | English

Long An có 373 doanh nghiệp trong khu công nghiệp đủ điều kiện sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ”

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An tổ chức đoàn đi kiểm tra 518 doanh nghiệp. Qua kiểm tra có 373 doanh nghiệp đủ điều kiện cho 24.012 lao động ở lại công ty sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ”.