Tiếng Việt | English

Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ công nghiệp thép thế giới?

Ngành thép Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể trong khu vực và giữ vai trò ngày càng quan trọng trong ngành thép khu vực Đông Nam Á và cải thiện vị trí trong ngành công nghiệp thép thế giới.