Tiếng Việt | English

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình thăm Khu Công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đến thăm Khu Công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông (huyện Cần Đước, tỉnh Long An).