Tiếng Việt | English

15/07/2022 - 08:21

Khi nào tổ chức đảng và đảng viên được giảm nhẹ mức kỷ luật?

Theo Quy định 69 – QĐTW 2022, trường hợp vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên có một hoặc một số tình tiết sau thì được xem xét, giảm nhẹ mức kỷ luật.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết