Tiếng Việt | English

22/10/2021 - 15:22

Một số chỉ tiêu lớn Chính phủ đặt ra trong năm 2022

Trong năm 2022, Chính phủ đặt ra nhiều chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết