Tiếng Việt | English

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg – Biện pháp căn cơ để ngăn chặn chuỗi lây nhiễm

Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam họp trực tuyến với 19 tỉnh, thành phía Nam về công tác phòng, chống dịch Covid-19.