Tiếng Việt | English

17/10/2021 - 18:31

Một số mô hình hay, cách làm tốt trong phòng, chống dịch COVID-19

Tổ COVID-19 cộng đồng, mô hình trạm y tế lưu động, phân tầng điều trị theo mô hình tháp ba tầng... là một số mô hình hay, cách làm tốt trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Đợt dịch thứ 4 khởi đầu tại Việt Nam ngày 27/4/2021, kéo dài hơn 5 tháng, đến nay cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc.

Đã có một số mô hình hay, cách làm tốt trong phòng, chống dịch COVID-19, góp phần kiểm soát dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết